Vi är medlemmar i FN´s UN Global Compact!

Malmö Släpvagnscenter har valt att stödja, främja Corporate Social Responsibility (CSR) som innefattar ett företags insatser för socialt,
miljömässigt och etiskt ansvarstagande med syfte att kombinera företagets ekonomiska framgång med hållbar utveckling i de miljöer
och länder där man verkar.

Att som organisation och företag arbeta med CSR innebär för oss att vi på ett aktivt sätt bidrar till samhällsutvecklingen.
Att göra detta upplever vi stärkande för våra kundrelationer likaväl som för oss själva!

FN:s Global Compact är en bra plattform för att nätverka nationellt som internationellt inom CSR och visa på sitt engagemang för kunder och anställda. Samhället vi lever i ställer ständigt ökade krav på företagens ansvarstagande. Vi lämnar varje år in en redogörelse till UNGC i NY om vad vid gjort för åtgärder, och hur vi gjort dem synliga
samt vad vi planerar att göra för nästa år.

Att vara medlemmar i UNGC är ett långsiktigt åtagande och något vi är stolta över. Det är också
ett bevis på kvalitet och trygghet, både för kunder
och anställda.

Malmö Släpvagnscenter AB

Västanväg 41
216 13 Limhamn
Telefon: 040-15 68 22

Samarbetspartners

Pooltak
Z-line

Öppettider

Måndag – Fredag : 07.00 – 18.00
Lördag – Söndag : 08.00 – 14.00

Tillverkad av Sponsorhjälpen